Magnat Creative Kitchen&Bathroom 2,5L - Hybrydowa lateksowa farba do wnętrz

74,90 zł
Brutto

Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo­-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo­-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na okresowe działanie wilgoci (łazienki, pralnie, kuchnie itp.)

wybierz kolor:
Ilość

MAGNAT Creative Kitchen&Bathroom to lateksowa farba tworząca powłoki o hydrofobowych i oleofobowych właściwościach. Farba polecana jest szczególnie do dekoracyjno¬-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń narażonych na okresowo zwiększające się zawilgocenie i kondensację pary wodnej, jak: łazienki, pralnie czy kuchnie. Cecha plamoodporności wynika z właściwości farby polegających na odporności powłoki na płynne zabrudzenia (hydrofobowość) oraz tłuszcze(oleofobowość). Plamoodporność ¬ w razie wymalowania zgodnie z instrukcją ¬ została potwierdzona w badaniach m. in. plam spowodowanych przez koncentrat z buraków, majonez, masło, oliwę z oliwek, napój typu cola, sok pomarańczowy. Ewentualne zabrudzenia należy usunąć ¬ zgodnie z instrukcją na opakowaniu produktu ¬ miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wystąpienia plamy. Ze względu na wielość i różnorodność czynników (np. typ malowanego podłoża, skład chemiczny produktów różnych producentów np. substancje żrące, czas usunięcia plamy) w niektórych szczególnych przypadkach mogą wystąpić trudności w usunięciu plam.

wydajność: do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

dostępne opakowania: 2,5l

kolory: 18 gotowych kolorów

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zatłuszczeń, w zależności od rodzaju podłoża właściwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowo‐wapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).∙ Powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby –usunąć. Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą Śnieżka ZACIEKI‐PLAMY. Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zagruntować odpowiednim gruntem ACRYL‐PUTZ®. Miejsca zagrzybione, po usunięciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczyć Preparatem Grzybobójczym .Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL‐PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL‐PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL‐PUTZ® LT22 LIGHT, w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL‐PUTZ® ST10 START i pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT. Staranne przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego

Farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać. W przypadku kilku opakowań farby tego samego koloru, ale z różnych partii produkcyjnych ­ wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną. Nie mieszać z innymi farbami oraz wapnem. Do pierwszego malowania nowych, bardzo chłonnych podłoży dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą pitną w ilości maksymalnie 10%.

Farbę nakładać wałkiem (MAGNAT, naturalnym, o długości włosia 10­19 mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny 2*warstwy w odstępach 2­4 h. Nanosić starannie i równomiernie – taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu. Ostatnie pociągnięcia (wałkiem) prowadzić w jednym kierunku. Efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu 2. warstwy farby. Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10ºC do +30ºC.Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć wodą. Narzędzia myć wodą. Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi.

Ze względu na hydrofobowe i oleofobowe właściwości produktu, powierzchnia farby w opakowaniu może być niejednolita(niejednorodna). Nie stanowi to wady produktu i nie wpływa na jego jakość. Zalecamy wymieszanie farby przed rozpoczęciem malowania. Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15minut. Usuwanie zabrudzeń: płynnych, tłustych oraz stałych: usunąć delikatnie stałe zabrudzenia oraz maziste; na mokrą gąbkę nałożyć detergent typu płyn do mycia naczyń lub inne środki bezpieczne dla skóry(wskazane przez producenta środka), zrobić pianę; zmywać lekko bez użycia nadmiernej siły, aż do momentu usunięcia zabrudzenia. W przypadku detergentów o intensywnej barwie dokładniej przemyć podłoże wodą w celu uniknięcia przebarwienia; następnie przemyć powierzchnię czysta wodą; czyszczone miejsce wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym; pozostawić do pełnego wyschnięcia; usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża sama wodą może pozostawić ślady "kamienia" ze względu na jakość wody szczególnie widocznych na kolorach o intensywnej barwie; w przypadku usuwania zabrudzeń na podłożu zaleca się przemycie całej powierzchni(ściany) celem jej ujednolicenia(dotyczy powierzchni szczególnie zakurzonych). Plamoodporność potwierdzona na plamach z: koncentratu z buraków, majonezu, masła, oliwy z oliwek, napoju coli, soku pomarańczowego. Ze względu na mnogość potencjalnych zabrudzeń produktami różnych producentów, jak również specyfikę malowanego podłoża mogą występować plamy, które z powierzchni będą trudne do usunięcia. Magnat Creative to farba hybrydowa, łącząca ze sobą dwie właściwości: odporność na płynne zabrudzenia(hydrofobowość)oraz odporność na tłuszcze (oleofobowość). Efekt hydrofobowy widoczny tylko na całkowicie suchych powłokach. Przy wielokrotnym zmywaniu lub szorowaniu tej samej powierzchni z użyciem detergentów efekt hydrofobowy może zanikać. W przypadku malowania natryskiem hydrodynamicznym należy stosować maski, okulary i odzież ochronną. Oszacuj potrzebną ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Odzyskuj niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Zaleca się usunięcie taśmy malarskiej zaraz po wykonaniu wymalowania.

Zobacz także

3 innych produktów w tej samej kategorii: