Jedynka Neokor - antykorozyjna farba podkładowa

31,00 zł
Brutto

JEDYNKA® NEOKOR® jest antykorozyjną farbą podkładową, produkowaną na bazie styrenowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych i antykorozyjnych. W zestawie z emalią nawierzchniową, stanowi doskonałą ochronę metalu przed korozją, spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Wybierz pojemność
  • 1 l
  • 5 l
wybierz kolor:
Ilość

znakomita ochrona przed korozją
bardzo dobra przyczepność do podłoża
odporność na warunki atmosferyczne
Pojemność opakowań: 1,0 L, 5,0 L, 10L
Wydajność:  10 - 11 m²/l
Stopień połysku: Mat
Metody aplikacji: pędzel
Warunki aplikacji: Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i przy wilgotności powietrza poniżej 80%.
Czas schnięcia w + 23 ° C i 50% wilgotności względnej powietrza


Przygotowanie powierzchni:
Przed aplikacją farby JEDYNKA® NEOKOR® powierzchnie stalowe i żeliwne należy dokładnie oczyścić z rdzy przez piaskowanie lub śrutowanie, do stopnia czystości co najmniej Są 2 wg PN ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, odpylone i odtłuszczone, np. przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku renowacji starych wymalowań należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki oraz inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby podkładowej, po czym całą powierzchnię podłoża odpylić i odtłuścić.

Malowanie:
Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania nanosić 1-2 warstwy. Drugą warstwę można nakładać metodą „mokro na mokro” lub dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia powłoki, w optymalnych warunkach atmosferycznych (temp. +20±2°C i wilgotność względna powietrza 55±5%), wynosi od 3 do 5 godzin. Czas ten ulega odpowiedniemu wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej powietrza.
Uwaga! Czynność gruntowania należy wykonać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i przy wilgotności powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanego podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.